Producten

Spelregels Speedbadminton


Speedbadminton is een sport dat heel simpel gespeeld kan worden, omdat de regels door de spelers vrij te gebruiken zijn. Speedbadminton Nederland heeft de spelregels van speedbadminton nog badmintonspecifieker gemaakt en vastgesteld voor haar officiële nationale wedstrijden. Internationaal gezien zijn er nog afwijkingen.
 

De toss
Alvorens aan de wedstrijd te beginnen slaat één van de spelers de speeder omhoog. De speler waar de speeder als hij weer op de grond ligt naar wijst mag aangeven welke keuze hij/zij maakt: het recht van beginnen met serveren (a) of de keuze voor een speelhelft (b). Indien degene die de toss wint kiest voor keuze (a) dient de tegenstander te beslissen over keuze (b) en vice versa.

 
De service
De speler die heeft gekozen voor het recht om de eerste service te spelen begint met serveren. Deze speler mag drie keer serveren, waarna de service naar de tegenpartij overgaat. Beurtelings serveren de spelers drie maal achtereen (dit is één hele servicebeurt). Bij het begin van een nieuwe set begint de speler die in de voorafgaande set niet is begonnen met serveren een volledige nieuwe servicebeurt (drie maal serveren).
 

Serviceslagen
Het is mogelijk om een onder- of bovenhandse service te slaan. De onderhandse service wordt gespeeld vanuit het midden van het vak (denkbeeldige middenlijn) gezien in de richting van voor naar achteren. Het maakt niet uit of dit rechts of links in het vak is. De speeder wordt vanaf heuphoogte los gelaten om vervolgens een onderhandse service te slaan. De bovenhandse service wordt gespeeld van achter het vak. De serverende speler mag het speelveld pas betreden nádat de speeder is geraakt met het racket.
 

De puntentelling
Een wedstrijd wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Degene die als eerste 21 punten scoort, wint de set, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten is ten opzichte van de tegenstander. Indien noodzakelijk moet de set doorgaan totdat dit verschil is bereikt. Bij de stand 29-29 vervalt het noodzakelijke verschil van tenminste twee punten en is degene die als eerste het 30e punt scoort, winnaar van de set.
 

Punten
Je scoort een punt bij de volgende situaties:
- bij een servicefout;
- de speeder landt in het speelveld (inclusief de lijn) van de tegenstander;
- de speeder landt buiten het speelveld (als een speler een ‘uitgeslagen’ speeder terugslaat zonder dat deze de grond heeft geraakt, gaat het spel gewoon door);
- de speeder is twee keer geraakt door dezelfde speler/team;
- lichaamscontact van de speeder met de tegenstander.
De puntentelling wordt door de spelers zelf bijgehouden. Bij onduidelijkheid of onenigheid over een zojuist gespeeld punt en toekenning ervan wordt het punt direct overgespeeld.
 

Wisselen van speelhelft
Om zo eerlijk mogelijke omstandigheden t.a.v. de wind, zon of andere externe factoren te creëren wisselen de spelers na elke gespeelde set van speelhelft. Bij een derde set wisselen de spelers na iedere 12 gespeelde (!) punten van speelhelft. Indien het totaal aantal punten opgeteld dus 12, 24, 36 of 48 punten is, wordt er van speelhelft gewisseld.
 

Het dubbelspel
De spelregels bij het dubbelspel zijn dezelfde als die bij het enkelspel, met de hieronder volgende uitzonderingen.
Het veld bij een dubbelspel is twee keer zo breed. Er komt een extra speelvak bij aan beide speelhelften.
 

Serveren bij dubbelspel
Bij een dubbelspel dient er altijd diagonaal geserveerd te worden naar de tegenstander. De partner van de serverende speler dient bij zowel de onderhandse als de bovenhandse service eveneens achter de denkbeeldige middenlijn plaats te nemen. Na het slaan van de service kan iedereen zich vrij bewegen over het veld. Bij een gespeeld punt wisselen de spelers van de serverende partij van positie (de ontvangende partij blijft staan).
 

Servicebeurten bij dubbelspel
Net als bij het enkelspel serveert het ene team spelers drie maal en daarna het andere team drie maal. Binnen de teams dienen de spelers elkaar bij servicebeurten af te wisselen in het serveren: ieder serveert dus drie maal achtereen . De servicevolgorde is zodoende: team A (speler 1 drie maal), team B (speler 1 drie maal), team A (speler 2 drie maal), team B (speler 2 drie maal), team A (speler 1 drie maal), en zo voorts.
 

Ontvangen van de service bij dubbelspel
Bij een dubbelspel moeten de spelers voorafgaand aan de wedstrijd bepalen welke speler links en welke speler rechts plaatsneemt in het veld bij het ontvangen van de service. Gedurende de wedstrijd blijft ieders positie bij het aannemen van de service gelijk. Als eenmaal de service is teruggeslagen, kan iedereen zich vrij bewegen over het veld.


Internationale spelregels
Op internationaal niveau zijn de spelregels iets anders dan de regels die Speedbadminton Nederland hanteert. Belangrijke verschillen zijn:

- De wedstrijd eindigt wanneer één van de spelers 16 punten heeft bereikt. Als het 15–15 staat in de set, wordt er net zo lang doorgespeeld totdat er twee punten verschil is tussen de spelers. 
- Een wedstrijd bestaat uit drie gewonnen sets, dus Best-of-Five. 
- Er wordt om de drie keer geserveerd. Als de score gelijk is bij 15–15, wordt er om de beurt geserveerd.
- Dubbelspel: iedereen serveert steeds 1 keer. Zodra alle 4 de spelers hebben geserveerd, krijgt de eerste serveerder weer de service.